Sponsors

Hoofdsponsors

Café Tonvannebekker met Gemma, Roggel  www.tonvannebekker.nl
Woon- en Zorgvoorziening “Huys Waerenberg”, Horn

Sponsoren

B & S Auto’s, Roggel www.brouwers-smits.nl
Cafetaria De Oude Post, Roggel www.deoudepost.nl
Aan den Boom Administratiekantoor, Roggel www.aandenboom-akr.nl
Bloemenhuis Margriet, Roggel www.bloemenhuismargriet.nl
La Bouteille Besloten Wijnhuis, Roggel www.labouteilleroggel.nl
Dirk Hendriks Makelaardij, Roggel  www.dirkhendriks.nl
Autstanding, Roggel www.autstanding.nl

Wilt U ons sponsoren